מוקד מעיינות לבירורים אודות מעיינות חבל יתיר: 072-2410700